troy ounce

Fråga: Hur översätts viktenheten ounces troy till svenska?

Svar: Troy ounce (förkortat ”oz.tr.” i GB och ”oz.t.” i USA) används vid vägning av ädelmetaller och motsvarar 31,10348 gram. Den engelska termen används på svenska och är lika med apothecaries ounce som i sin tur är lika med 480 grains.

Frågedatum: 1998-03-23