tsunami

Fråga: Hur definieras tsunami och finns det någon svensk benämning?

Svar: Tsunami används som term på svenska (och även på de flesta andra västeuropeiska språk samt ryska) för det begrepp som enligt Geologisk ordlista (TNC 86) definieras som ’snabbt fortplantad havsvåg uppkommen genom ett kortvarigt och kraftigt submarint jordskalv eller vulkanutbrott’. Termen böjs tsunamin, tsunamier, tsunamierna.

Frågedatum: 2005-03-31