tubarocklusion

Fråga: För att det inte ska bli faktafel i vårt manus till en spelfilm utspelad på 40-talet skulle vi vilja veta om läkare då använde termen tubarocklusion.

Svar: I ”Medicinsk terminologi” från 1944 återfinns termerna tubarsterilisering och ocklusion, som betyder tillslutning. Sammanfattningsvis finns belägg för att steriliseringsmetoden fanns i slutet på 40-talet, och de ingående termerna användes var för sig. Det är mycket möjligt att sammansättningen tubarocklusion också användes, men det har vi inget direkt belägg för. Om ni vill vara helt säkra på att ni använder rätt terminologi kan ni ju skriva tubarsterilisering eller tubarsterilisering medelst ocklusion i stället.

Frågedatum: 2006-03-29