ubik

Fråga: Vad har ni för förslag till svenska motsvarigheter för ubiquitous, ubiquitous public access och ubiquitous geographic information? Min fråga gäller främst termen ubiquitous, som dyker upp alltmer i t.ex. ISO/TC 211 Geographic information. Syftet med ”ubiquitous public access” kan sägas vara att göra information tillgänglig för alla överallt, att låta prylar utbyta information med varandra och att saker och människor sömlöst ska kunna förflytta sig mellan olika positioneringssystem.

Svar: Vi föreslår på svenska ubik, ubik tillgänglighet, respektive ubik geografisk information. Även Datatermgruppen rekommenderar ubik som översättning för ubiquitous (rekommendationen har dock inte publicerats än) och har i sina diskussioner kommit fram till att det står för två närliggande begrepp:1. som ger tillgång till Internet överallt i ett stort geografiskt område2. som finns åtkomlig överallt i ett hem eller kontor med någon form av interaktionsdon (”det intelligenta hemmet/kontoret”).

Frågedatum: 2009-07-01