unimodal transport

Fråga: Finns det någon motsats till ordet intermodal; alltså ett ord för något som bara transporteras på ett trafikslag?

Svar: Det där med motsatser är inte alltid så enkelt, men vi kan förstå behovet av att vilja uttrycka att enbart ett trafikslag används utan att man anger vilket. Även om intermodala transporter verkar väletablerat som uttryck förekommer också multimodala transporter, och utifrån det blir det lite enklare att hitta en motsats: unimodala transporter. Det har använts i EU-dokument, men även i rapporter från Trafikanalys.

Frågedatum: 2011-08-26