upplag

Fråga: Hur definieras upplag inom bygg- och anläggningsområdet?

Svar: Det definieras som förvaringsplats för produkter vid kortvarigt uppehåll mellan två moment under produktion eller för färdiga produkter i avvaktan på borttransport (Plan- och byggtermer, 1994).

Frågedatum: 2005-07-05