UPS

Fråga: Vad står förkortningen UPS för?

Svar: Det som på engelska kallas UPS (uninterruptable power supply) benämns på svenska avbrottsfri kraft eller avbrottsfritt kraftsystem beroende på sammanhang.

Frågedatum: 1995-10-06