utrustning

Fråga: Är det någon skillnad mellan tillbehör och utrustning?

Svar: I TNC 104 ”Basord i våra fackspråk definieras tillbehör som ’anordning som är avsedd att användas tillsammans med en annan anordning men som inte tillför någon helt ny funktion (1)’. Utrustning definieras som ’uppsättning av anordningar och föremål som behövs för en viss tillämpning eller verksamhet (1)’.(I TNCs webbokhandel kan du köpa ”Basord i våra fackspråk” och andra publikationer från oss.)

Frågedatum: 1995-10-20