valknapp, multifunktionsknapp

Fråga: Jag arbetar med en bruksanvisning för en apparat och behöver en svensk benämning för en knapptyp som förekommer på den. Den här knappen sitter bredvid bildskärmen och ”antar” den funktion som för tillfället står till vänster om den, på skärmen. På engelska kallas knappen ”variable button” eller ”flexible button”. En översättare har föreslagit ”programstyrd knapp” vilket inte blir så jättesmidigt att använda genomgående i bruksanvisningen. ”Funktionsknapp” används redan om en annan knapp (märkt FN) som man kopplar en ofta använd funktion till (dvs. egentligen en typ av snabbval).

Svar: Det är synd att benämningen ”funktionsknapp” redan är upptagen, men å andra sidan uttrycker den inte helt tydligt att knappens funktion varierar beroende på var man råkar befinna sig i menyerna som visas på bildskärmen. Vi har belägg för att ”valknapp” och även ”flexknapp” (möjligen låter det föråldrat). använts för denna typ av knapp. Efter den här genomgången hamnar vår slutliga rekommendation på valknapp eller på multifunktionsknapp.

Frågedatum: 2011-11-22