vårdnivå

Fråga: Jag behöver en definition av begreppet ”vårdnivå”. Vet ni om det finns någon organisation som definierat detta? Min uppfattning är att det är egenvård, primärvård och specialiserad vård, men jag vet att det finns andra uppfattningar också.

Svar: ”Vårdnivå” har i ett flertal artiklar i Läkartidningen följande innebörd: ’intensitet i sjukvård som tillhandahålls av läkare eller vårdinrättning’. ”Egenvård” tycks inte omfattas av vårdnivå, utan vårdnivå är alltid kopplat till den hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal.

Frågedatum: 2011-05-19