värme

Fråga: Varför skriver de i våra fysikböcker om värmet och inte om värmen? Är någon av de här bestämda formerna mer korrekt att använda?

Svar: Vissa substantiv har skilda böjningsformer i fackspråk och allmänspråk, och värme är ett av dem. Böjningsformen värmet används i naturvetenskapliga sammanhang, och därför skriver fysikböckerna så.. I andra sammanhang, t.ex. när man vill tala om väderleksförhållanden, bör man hellre använda böjningsformen värmen.

Frågedatum: 1999-01-15