värmeanläggning

Fråga: Hur definieras värmeanläggning?

Svar: Det definieras som del av värmesystem som till större delen är belägen utanför värmeförbrukande byggnad och slutar i förbindelsepunkt samt tillhör värmeproducent.

Frågedatum: 1995-02-03