våtrumsenhet

Fråga: Jag skulle vilja ha en definition på våtrumsenhet. Det står i följande sammanhang: ”Varje våtrumsenhet förses med föravstängningsventil”. Jag tror att en våtrumsenhet är ett badrum med golvbrunn.

Svar: I TNC 95 Plan- och byggtermer 1994 finns följande definition på våtutrymme: ’utrymme där golv och väggar kan förväntas bli utsatta för vattenbegjutning vid upprepade tillfällen’. Exempel på våtutrymmen är badrum, duschrum och tvättstuga. Toalettrum med vattenklosett och tvättställ betraktas inte som våtutrymme. Efter diskussioner har vi kommit fram till att våtrumsenhet och våtutrymme troligen inte är samma sak. Med våtrumsenhet avser man antagligen installationsenhet (t.ex. tvättställ, vattenklosett eller duschblandare) som definieras som ’utrustningsenhet som har vattenförsörjning och som ingår i installation’.

Frågedatum: 1995-03-15