vått-i-vått-tryckning

Fråga: Vi håller på att översätta en produktbeskrivning där den engelska termen wet printing förekommer – vad kallas det på svenska?

Svar: Den tänkbara termen våttryck har inte gått att belägga i vår textil-, färg- eller trycklitteratur. Den engelska termen wet printing förekommer dock som synonym till wet-on-wet-printing som kan översättas med vått-i-vått-tryckning. Det förklaras i Ny grafisk ordlista som ”med vått-i-vått avser man tryckning i flerfärgspressar, där färgerna trycks i varandra utan att däremellan torka. Inom måleri används även termen vått-på-vått-målning.

Frågedatum: 1999-01-28