vattentät

Fråga: Jag håller på att översätta en annons för ett material som används i skor, och där används de franska uttrycken imperméable och coutures étanchées. Motsvaras dessa av vattentät på svenska?

Svar: På svenska finns flera termer som anger att ett material skyddar mot väta: vattenhärdig, vattenbeständig, vattenavvisande, vattentät, vattenavstötande. Vi avråder dock från benämningen vattenavvisande. Efterledet -härdig är något svagare än -beständig. Vattenbeständigt är ett föremål ’som ej påverkas av vatten i flytande eller gasformigt tillstånd’. Den termen motsvaras dock av water resistant och résistant à l’eau. Även om få skodon i praktiken är helt vattentäta är det ändå den termen som blir bäst här. Coutures étanchées skulle kunna översättas med tätade sömmar eller vattentätade sömmar.

Frågedatum: 1998-10-22