växelförare

Fråga: Jag översätter en bok om att cykla mountainbike, från engelska till svenska. Den term jag inte hittar någon bra svensk benämning på är derailleur. En flerväxlad cykel har två stycken, en främre och en bakre. De ser inte riktigt likadana ut men kan närmast liknas vid ledade armar. Den bakre flyttar kedjan mellan kuggkransarna i bakhjulsnavet, den främre mellan kedjehjulen vid pedalerna.

Svar: Det engelska derailleur verkar komma från franskans dérailleur. I Fransk-svensk ordbok (Natur och Kultur) finns dérailleur med den svenska motsvarigheten växelförare (på cykel). Vi har också funnit ett till belägg på att växelförare är den rätta termen i en svensk-engelsk cykelordlista från Dansk Cyklist Forbund.

Frågedatum: 2001-09-14