versalgemen

Fråga: Känner TNC till ordet versalgemener? Ett lite konstigt begrepp tycker jag, syftar varken på gemener eller versaler enbart utan på de båda när de står tillsammans i vissa konstellationer.

Svar: Nej, vi har inte några belägg för versalgemen, varken i våra databaser eller i våra grafiska och typografiska handböcker. Det kan tyda på att det antingen står för en ny term eller är mer av jargong. Några belägg hittar vi dock. I Vägverkets publikation ”VäGMäRKEN 8 Lokaliseringsmärken för vägvisning” står det följande om versalgemen text:

”Tratex heter teckensnittet som används för vägmärken. Det har utvecklats för att få maximal läsbarhet under de speciella förhållanden som råder på vägarna. … Vid versalgemen text (versaler = stora bokstäver, gemener = små bokstäver; versalgemen = versal begynnelsebokstav och resten gemener) används Tratexsvart eller Tratexvit.”Termen verkar (av detta och några ”Google-belägg” att döma) användas för att snabbt beskriva en viss stil på t.ex. ett vägmärke, en logotyp, en rubrik. Det används alltså inte när man talar om vanliga meningar som ju alltid liksom skrivs versalgement.

Frågedatum: 2008-01-04