video

Fråga: Vad kan kortformen video användas om? Är det korrekt att säga bara video om tekniken, filmen, apparaten och kassetten? Hur ser pluralformen ut?

Svar: I plural heter det videor, enligt SAOL. I talspråk, eller om det klart framgår vad man avser, är det okej att säga video om tekniken, filmen, apparaten och kassetten. I skriftspråk, eller om man vill vara tydlig, är det lämpligt att precisera och skriva eller säga videoteknik, videofilm, videoapparat eller videobandspelare, videokassett eller videoband.

Frågedatum: 1999-03-03