vindbruk

Fråga: Vi har funderat på om vindbruk är en bra term för vindkraft när man avser ”näringen”, det vill säga all den näringsverksamhet, inklusive alla underleverantörer och bisysselsättningar som skapas och bibehålls tack vare vindkraften. Dessutom skulle termen vindbruk samtidigt föra tankarna till både långvarighet och platsbundenhet, på det sätt som jordbruk gör.

Svar: Vi tycker att vindbruk är en bra term. Det är förvirrande att vattenkraft används både för energiformen och för näringsverksamheten, och det pekar just på behovet att skapa en ny term för att skilja dessa betydelser åt. Efterledet -bruk definieras som ’verksamhet som avser utnyttjande av naturresurs’, såsom i bergsbruk, jordbruk, skogsbruk, vattenbruk. Och då är ju vindbruk en bra vald term.

Frågedatum: 2006-02-16