vindkraftverk, vindturbin

Fråga: Vad är skillnaden mellan vindkraftverk och vindturbin?

Svar: TNC 81 Energiordlista (1984) definierar turbin som ’motor med hjul, försedda med skovlar eller blad, i vilken kinetisk energi hos ett strömmande medium omvandlas till arbete’ och i anmärkningen står: ”Med förleder specificeras bl.a. det medium som turbinen drivs av, t.ex. gasturbin, vattenturbin, vindturbin, ångturbin (utformad som kondensturbin eller mottrycksturbin).” Vindkraftverk definieras ’kraftverk (1) för omvandling av vindenergi till elektrisk energi’.

Frågedatum: 2010-05-06