vision

Fråga: Vi ska diskutera visionen för vårt företag. Finns det någon definition av begreppet vision?

Svar: Det viktiga är att göra en åtskillnad mot projektmål eller projektresultat. Ett projektmål är det meningen att man verkligen ska nå inom en bestämd tid med hjälp av bestämda åtgärder. Visionen kanske är nästan på gränsen till ouppnåelig men ändå möjlig att sträva mot – hela tiden. TNCs vision är ”en störningsfri fackspråklig kommunikation i samhället”. Den visionen är svår att genomföra som ett projekt, men vi kan åstadkomma störningsfri kommunikation i små delområden och bit för bit sträva mot den större visionen. En bra vision är en heltäckande och komprimerad affärsidé som ska visa företagets existensberättigande.Norstedts svenska ordbok drar gränsen mellan vision och mål så här:

vision: ’framtida idealbild (att sträva mot)’

mål: ’avsett resultat av verksamhet’

Frågedatum: 2008-04-10