volatilitet

Fråga: Finns det någon god svensk motsvarighet till den engelska ekonomiska termen volatility?

Svar: Det verkar som om termen volatilitet är den som används på svenska i ekonomiska sammanhang. En expert på Svenska Fondhandlareföreningen använder termen och Nationalencyklopedin skriver: ”prisrörlighet på finansiella marknader. Att t.ex. en aktie, option, ränta eller valuta har hög volatilitet innebär att priset varierar mer än genomsnittligt. Som mått används ofta standardavvikelse.” I andra källor ges hänvisning till standardavvikelse, men den termen kan även ge associationer till statistik som inte behöver vara ekonomisk. Volatilitet verkar vara en vanligt förekommande (även på Internet) och fullt godtagbar term på svenska.

Frågedatum: 1998-11-18