Wi-Fi

Fråga: Hur ska ”vajfaj” skrivas: Wi-Fi eller WiFi?

Svar: Vi avråder från versaler mitt i ord. Därför är varianten ”Wi-Fi” den som vi rekommenderar.

Frågedatum: 2011-04-15