ytjämnhet

Fråga: Finns det någon skillnad mellan ytjämnhet och ytplanhet ?

Svar: Ja, det är olika begrepp. Ytjämnhet och ytplanhet definieras i TNC 95 Plan- och byggtermer 1994 som ’mått på en ytas finhetsgrad, släthet’ respektive ’mått på en ytas variation i höjdled’. Endast ytjämnhet finns definierad i SIS standard: ’ytavvikelser med jämförelsevis korta medelavstånd’, med anmärkningen ”Ytjämnhet borde egentligen heta ytojämnhet”. Om planhet ensamt säger standarden att det är ’ytas överensstämmelse med ett plan’ och att avvikelse från planhet t.ex. är skevhet. Skillnaden tycks alltså vara den att ytplanhet gäller en större sammanhängande yta än yt(o)jämnhet.

Frågedatum: 1994-05-11