zink

Fråga: I samband med nya kvartersnamn har man framlagt förslagen Zinket och Kromet. Är det lämpligt, dvs. vilket genus har dessa kemiska grundämnen egentligen?

Svar: Grundämnenas namn har vanligen t-genus men det finns undantag och dit hör bl.a. zink och krom (som i TNCs skrivregler endast anges med n-genus). Kvartersnamnen bör alltså vara Zinken och Kromen.

Frågedatum: 1991-09-16