zonindelning

Fråga: Vad betyder zoning i byggsammanhang?

Svar: Zoning är engelska och står för ’the dividing of a municipality into districts and the establishment of regulations governing the use, placement, spacing and size of land and buildings’ och har översatts med zonindelning.

Frågedatum: 1997-10-22