Terminologi

Terminologi betyder två saker. Det står å ena sidan för en samling ord och uttryck som ingår i ett fackområde – det som vi menar med till exempel ”medicinsk terminologi”. Det står å andra sidan för läran om hur dessa ord och uttryck bildas, struktureras, utvecklas, används och beskrivs – det som vi terminologer kallar för terminologiläran.

Här kan du läsa om terminologiläran och om hur vi använder den terminologiska metoden, som utgår från terminologiläran, i olika typer av arbeten med ordlistor, informationsmodellering, klarspråk med mera.

Termfråga?

Sök efter svar i Rikstermbanken eller våra samlade termfrågor.

Terminologilära

Terminologiläran

Terminologiläran är den vetenskap som ligger till grund för hur vi undersöker språkfrågor inom fackspråket.

Terminologiläran »

Terminologi i praktiken

Terminologi i praktiken

Här kan du läsa mer om hur den terminologiska metoden tillämpas i olika praktiska sammanhang.

Terminologi i praktiken »