Terminologi i praktiken

Att arbeta med terminologi innebär att fastställa vad ord och uttryck som används inom ett fackområde betyder. Terminologiarbete skapar förutsättningar för en entydig och effektiv kommunikation.

Den terminologiska metoden är användbar inom ett stort antal områden. När kunskap ska struktureras och vi ska komma överens om vad ord betyder är en terminolog till stor hjälp. TNC utreder enstaka begrepp, sammanställer ordlistor för organisationer eller branscher, deltar i informationsmodellering och flerspråkigt arbete och mycket mer.

Här kan du läsa om hur du kan arbeta med terminologi i olika sammanhang.

Ordlistor och begreppsutredningar

Arbete med ordlistor och begreppsutredningar sker ofta i form av terminologiprojekt där projektgruppen på ett systematiskt sätt samlar, analyserar, beskriver och presenterar begreppen inom ett fackområde.

Ordlistor och begreppsutredningar »

Flerspråkigt terminologiarbete

När du ska arbeta flerspråkigt är det viktigt att tänka terminologiskt. Genom att utgå från begreppet i stället för termen hittar du rätt på andra språk.

Flerspråkigt terminologiarbete »

Klarspråk och fackspråk

Fackspråk och klarspråk

Klarspråk, fackspråk och terminologisk medvetenhet samspelar.

Fackspråk och klarspråk »

Informationsmodellering

Terminologen i informations­modellering

Den terminologiska metoden är till stor nytta vid informations­modellering.

Terminologen i informations­modellering »

Standardisering

Terminologen i standardiserings­arbete

Läs om hur standardiseringsarbete går till och vilken roll terminologi spelar i arbetet.

Terminologen i standardiserings­arbete »