Terminologen i informations­modellering

Terminologiarbete handlar om att strukturera kunskap och information, och ligger därmed nära kunskapsområdet informationsmodellering. Informationsmodellering handlar om att ordna och beskriva information som till exempel ska ingå i ett it-system.

Vi på TNC har deltagit i flera informationsmodelleringsprojekt, bland annat inom hälso- och sjukvården. I ett informationsmodelleringsprojekt kan en terminolog

  • strukturera information logiskt
  • klargöra skillnaden mellan närliggande informationsklasser
  • beskriva informationsklasser i text och föreslå benämningar för dem
  • beskriva attribut i text och föreslå benämningar för dem
  • analysera de begrepp som är oklara och skriva definitioner till dem
  • se till att etablerat fackspråk används så att användarna förstår.

Skillnader mellan informationsmodellering och terminologiarbete

Terminologiarbete och informationsmodellering har tydliga knutpunkter, men det finns också skiljelinjer som det är viktigt att vara medveten om. Inom terminologiarbete talar vi om begrepp, kännetecken, referenter, termer och definitioner. Inom informations­modellering talar vi om informationsklasser, attribut, instanser, benämningar och beskrivningar.

Terminologilaran_begrepp_informationsklass

Termen patient används i hälso- och sjukvårdens fackspråk sedan länge för ett väl avgränsat begrepp: ’person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård’. Termen patient står för alla unika patienter som finns i världen, så kallade referenter. Vi definierar begreppet bakom termen för att vi ska veta vilken grupp referenter i den verkliga världen som vi syftar på när vi kommunicerar.

Terminologilaran_begrepp_informationsmodellering

Patient kan också vara en benämning för en informationsklass inom de informationsmodeller som ligger till grund för it-stöd inom hälso- och sjukvården. Huvudsyftet med it-stödet är att hålla information om egenskaper hos enskilda referenter, t.ex. patienter. Dessa egenskaper beskrivs i informationsmodellen med attribut. Även inom informationsmodellering behöver vi analysera vad begreppen bakom vissa termer är och se till att de är tydligt avgränsade från varandra. Till exempel behöver vi veta vad patient är i förhållande till brukare, för att kunna hålla information om rätt begrepp. Ett annat exempel är behovet att reda ut vad en sjukhussäng är i förhållande till en annan typ av liggenhet för patienter t.ex. brits, för att säkerställa att det är rätt typ av liggenhet modellen håller information om.