Termtjänsten

Till TNCs termtjänst kan du vända dig med frågor om facktermer.

Du kan exempelvis fråga vilken term som är den etablerade för ett visst begrepp eller vad en engelsk term har för svensk motsvarighet. Vi kan också hjälpa till med att leta fram definitioner eller förklaringar och svara på frågor om gränsdragningar mellan närliggande begrepp.

TNC publicerar ett urval av de termfrågor vi har utrett. Här kan du söka bland termfrågorna »

När du ställer en fråga

När du ställer en termfråga behöver vi få information om vilket fackområde din fråga rör. Det är också bra om vi får ett textutdrag där termen förekommer eller en kort beskrivning av begreppet bakom termen.