Publikationslista

Publikationer som markerats med fetstil finns till försäljning i vår bokhandel.

TNC-nr

Titel

Tryckår

Anmärkning

TNC 0 Vägledning i TNCs publikationer 1957
TNC 1 Internationella bokstavsbeteckningar för storheter och måttenheter 1949 Ersatt av svensk standard.
TNC 2 Skrivregler 1943 Ersatt av TNC 22.
TNC 3 TNC-spalten 1941, 1942 1943
TNC 4 TNC-spalten 1943 1945
TNC 5 Gjuteriteknisk ordlista 1944 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 6 TNC-spalten 1944 1948
TNC 7 TNC-spalten 1945 1948
TNC 8 Benämningar och beteckningar inom hållfasthetsläran 1948 Ersatt av TNC 68.
TNC 9 Teknisk ordlista för floder och kanaler 1947 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 10 Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekommendationer som lämnats eller godtagits av TNC: a-e 1948
TNC 10 Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekommendationer som lämnats eller godtagits av TNC: f-j 1948
TNC 10 Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekommendationer som lämnats eller godtagits av TNC: k-m 1950
TNC 10 Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekommendationer som lämnats eller godtagits av TNC: n-r 1950
TNC 10 Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekommendationer som lämnats eller godtagits av TNC: s 1951
TNC 10 Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av ordrekommendationer som lämnats eller godtagits av TNC: t-ö 1951
TNC 11 TNC-spalten 1946 1949
TNC 12 TNC-spalten 1947 1950
TNC 13 TNC-spalten 1948 1950
TNC 14 Färg- och lackteknisk ordlista 1951 Ersatt av TNC 38.
TNC 15 Elektroteknisk ordlista 1951
TNC 16 Verkstadsteknisk ordlista 1949 Ersatt av TNC 78.
TNC 17 TNC-spalten 1949 1950
TNC 18 TNC-spalten 1950 1951
TNC 19 Ordlista för värmebehandling av metalliska material 1951 Ersatt av TNC 57.
TNC 19S Standardiserade termer och definitioner för värmebehandling av metalliska material 1959 Ersatt av TNC 57E.
TNC 20 Ord och uttryck 1951 1951
TNC 21 Ord och uttryck 1952 1953
TNC 22 Skrivregler 1953 Ersatt av TNC 37.
TNC 23 Träteknisk ordlista 1954 Ersatt av TNC 60.
TNC 24 Ord och uttryck 1953 1954
TNC 25 Ord och uttryck 1954 1955
TNC 26 Ord och uttryck 1955 1956
TNC 27 Emaljteknisk ordlista 1957 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 28 Ord och uttryck 1956 1957
TNC 29 Ordlista. Termer och definitioner inom massa-, pappers- och fiberskiveindustrin 1958 Ersatt av TNC 66.
TNC 30 Ordlista. Termer och definitioner inom plasttekniken 1958 Ersatt av TNC 84.
TNC 31 Anvisningar för skrivning av protokoll 1958
TNC 32 Oorganisk kemisk nomenklatur 1960 Ersatt av TNC 56.
TNC 33 Ord och uttryck, 1941-1956. Alfabetiskt register
TNC 34 Arbetskunskapsterminologi jämte fyrspråkig ordlista för arbetsstudier, arbets- och meritvärdering 1960 Ersatt av TNC 49. Franska termer endast i TNC 34.
TNC 35 Pulvermetallurgisk ordlista 1961 Delvis ersatt av SIS 01 66 80. Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 36 Kärnteknisk ordlista. Terminologi inom kärnvetenskap och kärnteknik 1962 Delvis ersatt av TNC 55.
TNC 37 Skrivregler 1976 Ersatt av TNC 83.
TNC 38 Färg- och lackteknisk ordlista 1967 Ersatt av TNC 88.
TNC 39 Gummiteknisk ordlista 1968 Ersatt av TNC 84.
TNC 40 Korrosionsordlista 1968 Ersatt av TNC 67.
TNC 41 Vattenordlista 1. Hydrobiologiska termer 1968 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 42 Målningsteknisk ordlista 1969 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 43 Skogsordlista 1969 Ersatt av TNC 71. Delvis publicerad i Rikstermbanken.
TNC 44 Om teknikens språk 1970 Ersatt av TNC 64.
TNC 45 Vattenordlista 2. Geologiska, hydrologiska, meteorologiska termer 1970 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 46 Betongteknisk ordlista 1971 Ersatt av TNC 103.
TNC 47 Bryggeriteknisk ordlista 1971 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 48 Petroleumteknisk ordlista 1972 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 49 Produktionsteknisk ordlista jämte arbets- och meritvärderingstermer 1971 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 50 Miljöordlista 1972
TNC 51 Vattenordlista 3. VA-tekniska termer 1973 Ersatt av TNC 65.
TNC 52 Plan- och byggtermer 1973 Ersatt av TNC 58.
TNC 53 Rymdordlista 1973 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 54 Vattenordlisteregister 1974
TNC 55 Kärnenergiordlista 1975 Ersatt av TNC 90.
TNC 56 Oorganisk kemisk nomenklatur 1975
TNC 57 Värmebehandlingsordlista 1974 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 57E Glossary of Heat Treatment 1974
TNC 58 Plan- och byggtermer 1975 1975 Ersatt av TNC 75.
TNC 59 Geoteknisk ordlista 1975 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 60 Träbyggnadsordlista 1975 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 61 Kommunalteknisk ordlista 1975 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 62 Avfallsordlista 1977 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 63 Byggordsamling 1976 Ersatt av TNC 72.
TNC 64 Om teknikens språk 1977
TNC 65 VA-teknisk ordlista 1977 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 66 Pappersordlista 1977 Ersatt av TNC 74.
TNC 67 Korrosionsordlista 1977 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 68 Hållfasthetsordlista 1978 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 69 Luftbehandlingsordlista 1978 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 70 Byggnadsglasordlista 1978 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 71 Skogsordlista 1978 Ersatt av TNC 96.
TNC 72 Byggordsamling 1979
TNC 73 Bergteknisk ordlista 1979 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 74 Pappersordlista 1980 Ersatt av TNC 92.
TNC 75 Plan- och byggtermer 1980 1980 Ersatt av TNC 89.
TNC 76 Textilordlista 1981 Delvis publicerad i Rikstermbanken.
TNC 77 Städteknisk ordlista 1983 Delvis ersatt av TNC 101. Delvis publicerad i Rikstermbanken.
TNC 78 Verkstadsteknisk ordlista. Skärande bearbetning 1985 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 79 Arbetsmiljöordlista 1983 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 80 Byggspråk 1984
TNC 81 Energiordlista 1984 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 82 Dataordboken 1984 Säljs hos SIS.
TNC 83 Skrivregler 1986 Ersatt av TNC 100.
TNC 84 Plast- och gummiteknisk ordlista 1986 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 85 Handbok i lexikografi 1987 Nyare utgåva finns.
TNC 86 Geologisk ordlista 1988 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 87 Plan- och byggtermer special 1987
TNC 88 Färg- och lackteknisk ordlista 1988 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 89 Plan- och byggtermer 1989 1988 Ersatt av TNC 95.
TNC 90 Kärnenergiordlista 1990 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 91 Svensk-engelsk byggordbok 1990 Ersatt av TNC 102.
TNC 92 Pappersordlista 1992 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 93 Transportordlista 1992 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 93½ Utarbetande och utformning av ordlistor 1993
TNC 94 EGs ord och uttryck 1993
TNC 95 Plan- och byggtermer 1994 1994 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 96 Skogsordlista 1994 Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 97 Ordlista för arbetslivsinriktad rehabilitering 1995 Observera att en del av termerna i denna ordlista är föråldrade! Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 98 Tekniska basord 1995 Ersatt av TNC 104.
TNC 99 Byggekonomiska termer 2000 Ingår i bilaga SOU 2000:44 Bilaga 2 Byggprocessen. Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 100 Skrivregler för svenska och engelska från TNC 2001 Ersätter TNC 83. Delvis publicerad i Rikstermbanken.
TNC 101 Städteknisk ordlista 2002 Delvis ersatt av TNC 105. Delvis publicerad i Rikstermbanken.
TNC 102 Svensk-engelsk byggordbok 2008 Ersätter TNC 91. Beställs hos Svensk Byggtjänst.
TNC 103 Betongteknisk ordlista
2012 Ersätter TNC 46. Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 104 Basord i våra fackspråk
2012 Ersätter TNC 98. Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 105 Städteknisk ordlista 2015 Ersätter TNC 101. Publicerad i Rikstermbanken.
TNC 106 Litet lexikon 2016 I samarbete med Jan Stenmark och i samband med TNCs 75-årsjubileum.