Utbildning

TNC ger utbildningar i terminologilära och fackspråklig språkvård både på högskolor och universitet och i egen regi för myndigheter, företag, organisationer och för dig som vill lära dig mer i ämnet.

Utbildningarna vi ger på högskolor och universitet ingår som moment i kurser eller som delkurser i utbildningsprogram, till exempel på Språkkonsultprogrammet, olika översättarprogram och tekniska utbildningar. De utbildningarna som vi ger för deltagare från myndigheter, företag och organisationer är ofta skräddarsydda för det specifika behov som deltagarna har. Förutom dessa kurser erbjuder TNC också öppna kurser i terminologilära, fackspråklig språkvård och skrivregler, där vem som helst som vill kan delta i kursen. Vi arrangerar också regelbundet seminarier på särskilda teman.