Högskoleutbildning i terminologilära

TNC är den organisation som utbildar i terminologilära på Sveriges högskolor och universitet. I dag ges kurser, seminarier och föreläsningar i terminologilära på språkkonsultprogram, tolk- och översättarprogram, tekniska utbildningar och på andra utbildningsprogram där terminologiläran är ett särskilt relevant ämnesområde att behärska.

En av TNCs viktigaste uppgifter – som nationellt kunskapscentrum inom terminologivärlden – är att sprida kännedom om nyttan med terminologiarbete. Och det gör vi bland annat genom att ge utbildningar i terminologilära. I Sverige, till skillnad från i både Finland, Norge och Danmark, saknas det en egentlig akademisk hemvist för terminologiläran som vetenskapligt ämne. Det har lett till att det framför allt är TNC som axlat rollen som utbildare i den svenska akademiska världen. Det är vi naturligtvis stolta över, även om vi gärna skulle se att det fanns en längre självständig utbildning i terminologilära på våra lärosäten.

TNC samarbetar på regelbunden basis med Vasa universitet i Finland, Norges Handelshøyskole i Bergen och Copenhagen Business School i Köpenhamn – där man både utbildar och forskar i terminologilära. Tillsammans har vi till exempel utvecklat en gemensam webbutbildning i terminologiläran: Termdist-kursen.

Terminologilära på Tolk- och översättarinstitutet

TNC har haft ansvar för flera fristående längre kurser i terminologilära. I ett samarbete med Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet höll TNC under åren 2003–2007 återkommande kurser i terminologilära som lockade studenter både bland översättare och tolkar och bland informatiker och statistiker. Under 2005 och 2007 kunde studenterna följa utbildningen i webbaserad form, något som senare utvecklades till Termdist-kursen.

Terminologilära på Språkkonsultprogrammet

Sedan 1989 har TNC utbildat blivande språkkonsulter i svenska vid Stockholms universitet i grundläggande terminologilära. Kursen fungerar som en introduktion i terminologilära och ingår i delkursen Semantik och terminologi. Från höstterminen 2017 kommer kursen ges som en separat kurs i terminologilära om 4 hp (högskolepoäng) på Språkkonsultprogrammet.